Warning: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/u184830/kpp38.ru/www/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45
Установление отцовства в судебном порядке украина — Юристы Иркутска
Меню Закрыть

Установление отцовства в судебном порядке украина

Визнання батьківства дитини в Україні: Юридичні аспекти

Сучасний розвиток світу характеризується активною міграцією людей. Люди активно переміщується світом, заводять стосунки, інколи укладають офіційні шлюби, заводять спільних дітей і т.д.. Такі тенденції не оминули й Україну. При активній міграції не поодинокими є випадки, коли на момент народження дитини батько не перебуває в країні народження, а тому матері не завжди можуть зареєструвати батька батьком дитини при народженні. Що ж робити тим батькам, які не були в момент народження дитини записані в свідоцтво про народження? Відповідь: визнавати своє батьківство.

Визнання батьківства — це волевиявлення особи, яка вважає себе батьком дитини і це одне з найактуальніших питань у сімейному праві України. Адже факт походження дитини від даного чоловіка спричиняє необхідність виконання обов‘язків батька, визначених українським законодавством. За загальним правилом, у випадку, коли мати і батько перебувають між собою у зареєстрованому шлюбі, презумується, що дитина походить від подружжя. У випадку, якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, відповідно до ч. 2 статті 125 Сімейного кодексу України походження дитини від батька визначається або за спільною за заявою матері та батька дитини або за рішенням суду.

Заява про визнання батьківства може бути подана як особисто батьком, так і через представника, повноваження якого мають бути нотаріально засвідчені, або надіслана поштою, за умови її нотаріального засвідчення. У випадку, коли подати спільну заяву батьків неможливо, в тому числі у випадку, коли один з батьків, наприклад – матір, заперечує батьківство батька, або коли матір вже внесла в свідоцтво про народження дитини відомості, що батько відсутній, єдиним виходом буде суд. В суді підставою для визнання батьківства за певною особою є будь-які відомості, що засвідчують походження дитини, зібрані відповідно до Цивільного процесуального кодексу України. Це можуть бути як свідчення тісних тривалих стосунків батьків, генетичні тести, тощо. Крім батька, позов про визнання батьківства може бути пред’явлений матір’ю, опікуном, піклувальником дитини, особою, яка утримує та виховує дитину, а також самою дитиною, яка досягла повноліття.

Слід розуміти, що окремо від визнання батьківства дитини в праві України є специфічна процедура встановлення факту батьківства в судовому порядку, яка відрізняється від визнання батьківства в судовому порядку тим, що така процедура зазвичай застосовується у разі відсутності спору щодо батьківства дитини або у разі смерті фактичного батька дитини до моменту народження дитини. Рішенням суду може також бути встановлений й факт материнства, ця процедура зазвичай застосовується у разі смерті жінки до моменту реєстрації дитини, у випадку, коли за життя жінка вважала себе матір’ю дитини та при відсутності спору щодо материнства цієї жінки (зазвичай це випадки народження і виховання дитини в парах, що свідомо відмовляються реєструвати дитину по релігійним чи іншим переконанням).

Але в більшості випадків в судах проходять спори щодо визнання батьківства батька. І самим важливим доказом стає результат судово-біологічної (судово-генетичної) експертиза, яка призначається за ухвалою суду на підставі заяв осіб, які беруть участь у справі. При цьому чинне процесуальне законодавство вводить імперативні приписи, що, у випадку, коли сторона ухиляється від проведення такої експертизи, суд повинен трактувати такі дії як факт, що результат експертизи свідчив би не на користь особи, що ухиляється. Така диспозиція закону дозволяє уникнути зловживань, наприклад, матері, яка відмовляється визнавати певного мужчину батьком дитини і перешкоджає відбору біологічного матеріалу у дитини, чи, навпаки, батько не визнає своє батьківство і не надає біологічного матеріалу на дослідження.

Слід знати, що суд може визнати батьківство в будь-який час після народження дитини. Це пов’язано з тим, що чинним законодавством України на позови про визнання батьківства не встановлюється строк позовної давності. Винятком є ситуація, коли особа, яка вважає себе батьком дитини, народженої жінкою, яка в момент зачаття або народження дитини перебувала у шлюбі з іншим чоловіком, має право протягом 1 року з дня, коли вона дізналася або могла дізнатися про своє батьківство, пред’явити до її чоловіка, якщо він записаний батьком дитини, позов про визнання свого батьківства. Ця норма закону є новелою в українському праві. Специфікою таких справ є те, що батьківство чоловіка матері дитини презюмується, а тому він не зобов’язаний доводити своє батьківство. Таким чином тягар доведення свого батьківства, тобто спростування презумпції шлюбного батьківства, лежить на позивачеві, а мати дитини має право брати участь у справі виключно як третя особа на стороні відповідача.

Протилежною за суттю процедурам визнання або встановлення батьківства є процедура оспорювання батьківства, яку можливо ініціювати лише після реєстрації народження дитини і до досягнення нею повноліття, а в разі смерті дитини не допускається. Оспорити батьківство має право особа, записана батьком дитини в Книзі реєстрації народжень, шляхом пред’явлення позову про виключення відомостей про неї як батька з актового запису про народження дитини, або жінка, яка народила дитину в шлюбі, звернувшись з позовом про виключення з цього запису відомостей про її чоловіка як батька дитини. При цьому Сімейний кодекс України встановлює перелік осіб, які не мають права оскаржувати своє батьківство, зокрема, не можуть оспорювати своє батьківство особи, що дали згоду на запис себе батьком дитини, знаючи, що дитина походить від іншого чоловіка, а також особи, які дали згоду на проведення репродуктивних медичних технологій.

Наведена в цій статті інформація свідчить, що спори щодо батьківства становлять серйозне випробування для батьків. Особливої складнощі такі справи набувають у випадках, коли одним з батьків є іноземець а сама інтернаціональна пара не перебуває між собою в зареєстрованому шлюбі. В таких випадках поради та консультації стороннього юриста будуть не зайвими.

Оспаривание и установление отцовства

Бывают ситуации, когда нужно установить\оспорить отцовство, применяя судебные процедуры, экспертизы и звонки юристу…

Откровенно про особенности установления / оспаривания отцовства

Разграничивают три случая необходимости это сделать:

 • 1) когда потребность определить отца ребенка существует у матери. Эта надобность существует потому, что в некоторых моментах отцы не хотят признавать свое отцовство. Зачастую это бывает одновременно с взысканием алиментов на содержание ребенка;
 • 2) мужчина хочет выяснить он или не он является отцом ребенка о чем внести запись в свидетельство о рождении;
 • 3) когда дети хотят установить отцовство для получения наследства.

Почему ДНК тест на отцовство из клиники Вам не подойдет?

— его нельзя сделать принудительно;

— на его основании не внесут изменения об отце в свидетельство о рождении ребенка;

— его делают обычные врачи, а не судебные эксперты. Соответственно вероятность неправильности больше.

Лица, которые заинтересованы в установлении или оспаривании отцовства могут это сделать при помощи предъявления иска в суд.

Оспаривание/установление отцовства возможно только после рождения ребенка.

Исходя из вышеизложенного, звоните нам и уточняйте нюансы касательно вашей ситуации.

Ваши выгоды оспаривания отцовства. Торопитесь.

— вам не придется содержать и платить алименты на чужого ребенка;

— чужой ребенок, не будет получать наследство после вас и ущемлять в правах ваших родных детей;

— у вас не возникнет никаких обязанностей по отношению в неродному, чужому ребенку;

— вы будете спать спокойно и пребывать в полной уверенности, что на старости лет чужой человек не придет к вам с какими-бы то ни было претензиями.

Выгоды от установления отцовства. Спешите.

— вы сможете рассчитывать на долю в наследстве, если устанавливаете отцовство в отношении родителя;

— у вас будет родной отец (мать) с которым можно выстраивать отношения;

— у вас будет семья;

— у вас возникнут приятные дополнительные домашние хлопоты;

— возникнет возможность встретить старость совместно со своими родными детьми и внуками.

Доказательства пользы работы с нами

NB! Взыщем оплаченный нам гонорар с противоположной стороны. Смотрите, как мы это делаем по ссылке .

Хотите знать, почему оспаривание, установление отцовства заказывают у нас? Мы это делали уже много раз и знаем как сделать все быстрее и экономно. Пример выигранного нами дела про оспаривание отцовства посмотреть нажмите здесь

Процедура установления отцовства

Перед тем как подгонять шаблон, естественно необходимо тщательно прочитать напечатенные в нем статьи кодексов. Сейчас они могут потерять силу. Качественный шаблон окажется спасительным в разрешении проблем при придумывании обращения. Это поможет сэкономить на услугах специалиста. Сэкономленные средства всегда полезны.

Когда рождается ребенок у женщины с мужчиной, которые не состоят на данный момент между собой в браке, и на их родительские отношения не может распространяться презумпция отцовства, то для того чтобы между рожденным ребенком, который появился вне брака, и его биологическим отцом возникла правовая связь, требуется пройти процедуру установления отцовства.

Установлением отцовства называют гражданский акт, который требует обязательной государственной регистрации по всем принятым правовым нормам закона. Только после этого у мужчины могут возникнуть предусмотренные действующим законом родительские права и обязанности по отношению к родившемуся вне брака ребенку, которому он считается биологическим отцом, но при этом не заключил брак с его матерью.

Несмотря на такое строгое название, которое часто вводит в заблуждение многих мужчин, регистрация установления отцовства является процедурой, которая по сложности может быть сопоставимой с регистрацией рождения ребенка, но только в том случае, когда и мать, и отец ребенка будут согласны ее пройти. Если же один из родителей ребенка будет выражать свое полное несогласие с регистрированием установления отцовства, ситуация может значительно усложниться, так как появится необходимость рассмотрения данного вопроса в судебном порядке.

Если у вас собственное дело, то его реклама, напечатанная на буклетах, не будет лишней. Среди множества форматов рекламных носителей, по-прежнему, актуально выбирать офсетную печать в буклетах. В интернете офсетная печать буклетов доступна для заказа на любом сайте типографии.

Как получить свидетельство об установлении отцовства

Свидетельство об установлении отцовства это документ, которым орган записи актов гражданского состоянии (ЗАГС) подтверждает, что в книгу записей о рождении внесена запись о конкретном лице, как об отце ребенка.

Обычно такая запись делается ЗАГСом на основании другой записи – о браке родителей малыша. То есть когда родители приходят регистрировать рождение, если они состоят в официально зарегистрированном браке, работник ЗАГСа, удостоверившись в этом факте, вносит запись о родителях в книгу записей рождения. Или когда мать приходит регистрировать рождение ребенка в течение 300 дней с момента развода. Точно также работник ЗАГСа на основании записи о браке и дате записи о расторжении брака автоматически вписывает отцом ребенка бывшего мужа. Аналогично выглядит процедура в случае смерти отца ребенка, состоявшего в браке с матерью малыша, если с момента смерти до момента появления на свет младенца не прошло еще 300 дней.

Исключение составляют случаи, когда бывший муж или умерший не является биологическим отцом, и имеется совместное заявление матери ребенка и настоящего отца об установлении отцовства. В этом случае работник ЗАГСа обязан отступить от так называемого правила трехсот дней и внести запись о настоящем отце малыша. Конечно, не всегда на практике все проходит гладко, но в настоящее время по этому вопросу имеется сложившаяся судебная практика, которая однозначно говорит, что это право матери – кого указывать отцом ребенка в такой ситуации.

Итак, свидетельство об установлении отцовства необходимо получать в ЗАГСе. Рассмотрим этот вопрос с точки зрения различных процедур: административной и судебной.

Когда имеется воля обоих родителей

Процедура установления отцовства необходима только в тех случаях, когда мать и отец ребенка не состоят в зарегистрированном браке. То есть живут в так называемом браке гражданском, или, говоря проще, сожительствуют.

Запись о матери ребенка делается на основании справки из родильного дома или родильного отделения. Поскольку существуют различные способы установления отцовства, то запись об отце может быть сделана на основании разных документов:

 1. Совместное заявление матери и отца малыша.
 2. Заявление отца малыша в отсутствие матери.
 3. Судебное решение об установлении отцовства.
 4. Судебное решение об установлении факта признания отцовства.

Совместное заявление родителей представляет собой документ, который и мать и отец ребенка подписывают вместе в ЗАГСе. В нем они указывают информацию о себе, свои паспортные данные, информацию о ребенке. Также они указывают данные ребенка, дату и место его рождения. И вместе подтверждают информацию о том, что именно этот мужчина является биологическим отцом малыша.

Если отец малыша по какой-то причине (по объективной и уважительной причине, разумеется) не может явиться в ЗАГС для подачи совместного заявления, то его подпись на таком документе должна быть удостоверена нотариусом.

Если мужчина отбывает наказание в виде лишения свободы, то его подпись вместо нотариуса удостоверяет начальник того учреждения, в котором он находится.

Аналогичные правила действуют в отношении лиц, находящихся под стражей: их подписи удостоверяют начальники СИЗО.

Также случаются ситуации, когда родители малыша еще до его рождения осознают, что после появления на свет ребенка, они не смогут по объективным причинам вместе подать заявление. В этом случае они вправе подать совместное заявление до рождения ребенка.

Причины для этого могут быть самые разные, в законе не содержится конкретики на этот счет. Это может быть тяжелая болезнь кого-то из родителей, это может быть призыв на военную службу, это может быть ожидание приговора суда по уголовному делу, а также характер работы отца ребенка, например.

Свидетельство об установлении отцовства выдается на руки по просьбе заявителей.

Заявление отца

Порядок установления отцовства предусматривает возможность подачи заявления в ЗАГС только отцом ребенка. Однако закон содержит ограничения для таких случаев. Эти ограничения сводятся к тому, что отец вправе самостоятельно подать такой документ в ЗАГС только с согласия органа опеки и попечительства и при одновременном наличии одного из следующих условий:

 1. Мать ребенка умерла.
 2. Признана умершей в судебном порядке.
 3. Признана безвестно отсутствующей в судебном порядке.
 4. Имеется справка органа полиции о том, что не возможно установить местонахождение матери ребенка.
 5. Мать малыша признана недееспособной.
 6. Если она лишена родительских прав.

Исходя из этого при подаче заявления в ЗАГС только отцом, ему необходимо также представить в орган записи актов гражданского состоянии следующие документы.

Во-первых, само заявление об установлении отцовства.

Во-вторых, согласие органа опеки и попечительства на установление отцовства. А также один из следующих документов:

 1. Свидетельство о смерти матери (оно не требуется только в том случае, если запись о смерти делалась тем же ЗАГСом, в который теперь отец подает заявление).
 2. Судебный акт о признании недееспособной матери ребенка.
 3. Судебный акт о лишении ее родительских прав на малыша.
 4. Судебный акт о признании ее безвестно отсутствующей или справка органа полиции о том, что невозможно установить ее местонахождение.

Если последних двух документов нет, то ЗАГС сам делает запрос в полицию по последнему известному месту жительства женщины.

Если ребенок совершеннолетний

Процесс установления отцовства в отношении совершеннолетнего гражданина предполагает получение его согласия на это. Без согласия совершеннолетнего ребенка отцовство установить невозможно.

Такое согласие совершеннолетний выражает либо отдельным заявлением в ЗАГС, которое прикладывается или к совместному заявлению отца и матери, или к заявлению отца (в случае, описанном выше). Либо ребенок ставит свою подпись на совместном заявлении отца и матери в ЗАГС (или заявлении только отца – как в ситуациях, приведенных выше).

Кстати, когда имеется согласие совершеннолетнего ребенка – согласие органа опеки уже не требуется.

Установление отцовства через суд

Установление отцовства через суд может быть произведено двумя путями: путем подачи иска об установлении отцовства и путем подачи заявления об установлении факта признания отцовства. Последняя процедура производится в случае, если отце ребенка умер, но при жизни свое отцовство признавал.

Итак, после того, как вынесено решение суда, и оно вступило в силу, нужно с этим решением пойти в ЗАГС и подать заявление.

Кто может подать такое заявление? Один из ниже перечисленных:

 1. Мать.
 2. Отец.
 3. Опекун.
 4. Попечитель.
 5. Лицо, на иждивении которого находится несовершеннолетний.
 6. Ребенок, если ему уже исполнилось 18.

Важный момент: заявление об установлении отцовства на основании судебного акта может быть сделано как в письменной, так и в устной форме.

Когда вы делаете устное заявление, вы должны предъявить свой паспорт, документ, подтверждающий ваши полномочия, и, собственно, само судебное решение.

Также закон устанавливает, что перечисленные нами выше лица могут выдать доверенность на подачу такого заявления.

Отказ ЗАГСа

Отказ ЗАГСа в регистрации установления отцовства возможен только в одном случае: если в книге рождений уже имеется запись об отце ребенка.

Однако, если такая запись с делана со слов матери, не состоящей в браке и без процедуры установления отцовства, то такая запись об отце не считается препятствием. Объясним подробнее.

Речь идет о случаях, когда женщина, не будучи замужем, регистрирует сама рождение ребенка и запись об отце производится только с её слов. В этом случае она сама указывает имя и отчество малыша. Именно такая запись не является препятствием для регистрации установления отцовства в будущем на основании или совместного заявления или заявления отца.

Если же отцовство было установлено уже и об этом имеется запись в книге рождений, то ее можно аннулировать только в судебном порядке!

ПРОЦЕДУРА УСТАНОВЛЕНИЯ ОТЦОВСТВА В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.?

Tата Мыслитель (9755) 6 лет назад

отцовство может быть установлено в судебном порядке, как отцом, так и матерью ребенка. Например, мать ребенка не желает регистрировать отцовство отца в добровольном порядке. Отец ребенка вправе подать в суд заявление об установлении отцовства. Мать ребенка при желании может установить отцовство в суде (ст. 49 СК РФ). Кроме того, в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, факт признания им отцовства может быть установлен в судебном порядке в порядке особого производства (ст. 50 СК РФ, пп. 4 п. 2 ст. 264 Гражданского Процессуального Кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ). Следует учитывать, что если отцом в свидетельстве о рождении записан отец ребенка — супруг матери или отец ребенка совместным заявлением с матерью ребенка в органах ЗАГСа в соответствии с требованием п. 1,2 ст. 51 СК РФ, то в этих случаях следует не устанавливать отцовство, а оспаривать отцовство в судебном порядке и привлекать лицо, указанное отцом ребенка к участию в деле.

Рассмотрим подробнее вопросы установления отцовства в судебном порядке, поскольку добровольное установление отцовства представляется достаточно простым.

Установление отцовства разрешается судом в порядке искового производства в случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой, и при отсутствии совместного заявления родителей вопрос о происхождении ребенка разрешается судом в порядке искового производства по заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка или по заявлению лица, на иждивении которого находится ребенок, либо по заявлению самого ребенка по достижении им совершеннолетия (ст. 49 СК РФ). Суд также вправе в порядке искового производства установить отцовство по заявлению лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, в случае, когда мать ребенка умерла, признана недееспособной, невозможно установить место ее нахождения, либо она лишена родительских прав, если орган опеки и попечительства не дал согласие на установление отцовства этого лица в органе записи актов гражданского состояния только на основании его заявления (ч. 1 п. 4 ст. 48 СК РФ) .

Подсудность таких исков для отца ребенка является общей — то есть иск подается по месту жительства ответчика. Если же мать желает установить отцовство ребенка, то может подать иск по своему выбору — по своему месту жительства или по месту жительства ответчика — то есть отца ребенка. Целесообразно в случае установления отцовства матерью ребенка сразу же подать и на взыскание алиментов.

Алименты будут взысканы с момента установления отцовства. За предыдущий период с момента рождения ребенка алименты не могут быть взысканы.

Для матери ребенка, родившей вне брака, следует учитывать все последствия своего шага по установлению отцовства, поскольку довольно часто потом возникают трудности, и матери приходится обращаться уже за лишением родительских прав или как-то иначе решать проблему.

Ведь не всегда наличие отца только по бумагам сказывается благоприятно на ребенке. Если отец не желает заниматься ребенком, то оформление законного отцовства все равно не сможет его заставить это делать. В то же время у матери могут возникать проблемы с отцом ребенка — так, необходимо будет получать согласие отца ребенка на определенные действия, например, поездки за границу в некоторые страны, переезд в другую квартиру, продажу собственности ребенка, изменение фамилии и т. п.

Многие матери устанавливают отцовство, надеясь на большой размер алиментов. Но алименты будут начислены только от реальной зарплаты отца ребенка в размере. если у него нет других детей. Если отец не работает, то алименты могут быть назначены в твердой сумме. Если у ребенка будет установлен отец, то мать ребенка уже не будет считаться одинокой матерью, даже если установленный отец будет уклоняться от уплаты алиментов. Соответственно льгот одинокой матери у матери, установившей отцовство в суде, уже не будет.

AnGora Мастер (2319) 6 лет назад

Зчем же ты рожала от него ребёнка? Во всём виновата твоя безответственнсть. Если он этого ребёнка не хотел, то имел право его не хотеть. Ты же родила, значит, сознавала, что делаешь. Теперь же ты хочешь его преследовать, навязываться.

а если вы имеете в виду то, что ребенок не оформлен на отца, т. е. доказательств отцовства, кроме ваших слов, нет — здесь сложнее. хотя, сейчас говорят вышел закон, обязывающий мужчин и женщин живущих в гражданском браке, нести такую же ответственность за детей, как и в официальном. нужны будут свидетели вашего совместного существования. соседи например.

и третье, если ребенок не оформлен на отца. можно сделать экспертизу. правада очень дорого и честно говоря, незнаю, как здесь все происходит.

Установление отцовства в судебном порядке

Обычно порядок установления отцовства таков, что если родители зарегистрированы в браке, достаточно их совместного заявления в ЗАГС, и отцовство будет зарегистрировано.

Но бывают ситуации, когда родители не состоят в официальном браке, или же женщина, состоящая в браке, рожает ребенка не от своего мужа. И если биологический отец отказывается признать отпрыска, добиться установления отцовства можно черед суд. Но чтобы этого добиться, следует подготовиться.

Что нужно для установления отцовства?

Чаще всего с исками в суд обращается мать ребенка. Однако подавать заявление могут и другие лица. Это может быть отец, если женщина отказалась подавать в ЗАГС совместное заявление. Мужчины обращаются в суд в случае, если женщина умерла, признана недееспособной, или же лишена родительских прав. Подавать иск имеет право и опекун ребенка (обычно это близкие родственники – бабушки, дедушки, тети или дяди). Совершеннолетние дети тоже могут обращаться в суд для установления отцовства (например, в целях получения наследства).

Итак, если вы решили обратиться в суд, необходимо заполнить исковое заявление об установлении отцовства. Если вы мать ребенка, следует заполнить исковое заявление об установлении отцовства и взыскании алиментов, в котором указываются данные истца, ответчика, имя и дата рождения ребенка, описывается характер отношений с отцом ребенка (гражданский или зарегистрированный брак), перечисляются доказательства отцовства мужчины. Оно подается в районный суд по месту жительства истца или ответчика. К заявлению следует прикрепить приложение в виде копий доказательств отцовства. Ими могут быть:

 • письменные доказательства;
 • документы;
 • аудио- и видеозаписи;
 • вещественные доказательства;
 • показания сторон, а также очевидцев;
 • заключения экспертов.

  Кроме того, к заявлению нужно приложить:

 • свидетельство о рождении ребенка;
 • копию искового заявления для ответчика;
 • квитанцию об оплате государственной пошлины.

  Процедура установления отцовства

  После того, как суд рассмотрит все поданные матерью или другим истцом документы, он назначит предварительное судебное разбирательство, на котором рассмотрит необходимость в новых доказательствах или в проведении экспертизы на отцовство. Наиболее достоверным методом является анализ ДНК на установление отцовства. Если суд посчитает нужным ее провести, тогда оба – ребенок и потенциальный отец – должны будут прийти в специальный медицинский центр, где у них возьмут образцы крови или эпителия для исследования. Кстати, этот метод можно использовать даже для установления отцовства до родов, тогда в этом случае пробы берут у беременной женщины путем прокола амниотической оболочки плода (используют биоптат ворсин хориона, амниотическую жидкость или кровь плода).

  После этого назначается дата проведения дата судебного рассмотрения дела по существу. Анализ ДНК не является основным доказательством. Суд рассматривает результаты исследования наряду с остальными доказательствами. Кстати, если ответчик отказывается участвовать в экспертизе, этот факт также учитывается.

  Особое внимание суд уделит письменным доказательствам. Истцу необходимо собрать как можно больше документов и вещей, свидетельствующих о совместном проживании, быте. Это могут быть письма, открытки, денежные переводы, квитанции, выписки из ЖЭКа, биографии, фотографии и т.д. Кроме того, важны показания свидетелей, которые смогут подтвердить совместное ведение хозяйства и отношения.

  Если суд примет решение установить отцовство, выигравшая сторона будет иметь право получить свидетельство о рождении с указанием обоих родителей, требовать оплаты алиментов отцом, претендовать на наследство от имени ребенка.

  Установление отцовства в судебном порядке украина

  20% детей рождаются женщинами, не состоящими в браке. Если отец и мать ребенка не состоят в зарегистрированном браке и отец ребенка отказывается подать заявление о регистрации отцовства, имеет место признание отцовства в судебном порядке.
  При оказании юридических услуг лицам, желающим обратиться в суд с иском о признании отцовства, следует учитывать ряд важных обстоятельств.
  В СК изменен терминологию: не «установление», а «признание» отцовства.

  Судебная процедура признания отцовства происходит по правилам искового или особого производства.
  Согласно ч. 3 ст. 128 СК иск о признании отцовства может быть подан матерью ребенка, тем лицом, которое считает себя отцом ребенка (например, когда мать ребенка перешкоджае представлению совместного заявления о признании отцовства), самим ребенком, достигшим совершеннолетия, опекуном, попечителем ребенка.
  СК вступил в силу с 1 января 2004 года. Это означает, что он распространяется на детей, родившихся не ранее этой даты. Если ребенок родился раньше, должно применяться КоБС 1969г.
  Суд может признать отцовство в любое время после рождения ребенка. Это связано с тем, что на иски о признании отцовства не устанавливается срок исковой давности. Исключением является ситуация, предусмотренная в ст. 129 СК: лицо, которое считает себя отцом ребенка, рожденного женщиной, которая в момент зачатия или рождения ребенка находилась в браке с другим мужчиной, имеет право в течение 1 года со дня, когда она узнала или могла узнать о своем отцовстве, предъявить к ее мужа, если он записан отцом ребенка, иск о признании своего отцовства. Эта статья впервые допускает возможность рассмотрения спора об отцовстве между мужчиной (бывшим мужем) матери ребенка и лицом, которое считает себя отцом этого ребенка. В связи с тем, что отцовство мужа матери ребенка презюмируется, он не обязан доказывать свое отцовство. Поэтому бремя доказывания своего отцовства, то есть опровержение презумпции брачного отцовства, лежит на истце. Мать ребенка имеет право участвовать в деле как третье лицо на стороне ответчика.
  За исключением тех случаев, когда иск о признании отцовства подает же лицо, которое считает себя отцом ребенка, ответчиком по делам о признании отцовства является вероятный отец ребенка. Иск о признании отцовства может быть предъявлен и к недееспособного или несовершеннолетнего лица. При таких условиях установление отцовства является, прежде всего, целью обязать отца содержать ребенка.
  КоБС предусматривал три группы обстоятельств, которыми могло подтверждаться отцовство. Это: совместное проживание и ведение общего хозяйства матерью ребенка и ответчиком до рождения ребенка, совместное воспитание или содержание ими ребенка и доказательства, с достоверностью подтверждающие признание ответчиком отцовства. Новый СК не содержит перечня фактических обстоятельств, которые должны быть приняты судом к сведению при установлении отцовства. Согласно ч. 2 ст. 128 СК основанием для признания отцовства являются любые сведения, которые удостоверяют происхождение ребенка от определенного лица, собранные согласно ГПК Украины.
  К исковому заявлению прилагается свидетельство о рождении ребенка, в котором должна быть запись отца по фамилии матери.
  Адвокат вправе заявить ходатайство о назначении разнообразных судебных экспертиз, в частности графической, медицинской для определения момента зачатия и доношенности ребенка, а также о назначении экспертизы ДНК.
  В ст. 146 ГПК предусмотрена возможность принудительного приведения ответчика на проведение экспертизы. Однако эта норма — только специфический психологическое давление на него, поскольку принудительное взятие биологических материалов (крови, слюны) на исследования не допускается.
  Уклонение ответчика от проведения экспертизы дает основание суду признать факт, для выяснения которого назначена экспертиза.
  Адвокат на стороне ответчика имеет право склонять своего клиента к признанию им своего отцовства в целях предостережения его относительно греха отказа от своего ребенка.
  Презумпция отцовства предопределяет возникновение у лица, безосновательно записанное отцом ребенка, права оспорить эту запись.
  Оспаривание отцовства — это процесс отрицания лицом, записанным отцом ребенка, факта ее происхождения от него, путем обращения в суд с иском об исключении его имени как отца из актовой записи о рождении ребенка. Из этого следует, что исковое требование не может быть определена как требование «о оспаривание отцовства».
  Следует обратить внимание на расширение возможности оспаривания отцовства:
  право на обращение с иском предоставлено не только тому, кто записан отцом, но и его преемником;
  исковая давность к этому виду требований не применяется.
  Постановлением «О применении судами отдельных норм Семейного кодекса Украины при рассмотрении дел относительно отцовства, материнства и взыскания алиментов» от 15 мая 2006 г. Пленум Верховного Суда Украины разъясняет судам, что в судебном порядке отцовство может быть оспорено как в случаях, когда вКниге регистрации рождений родителями ребенка записано лиц, состоящих в браке между собой (ст.ст. 122, 124 СК), так и тогда, когда при регистрации рождения ребенка его отцом на основании совместного заявления родителей или заявления мужчины, который признавал себя отцом, записано лицо, не состояла в браке с матерью ребенка (ст.ст. 126, 127 СК).
  Согласно ст. 136 СК оспаривание отцовства возможно только после регистрации рождения ребенка и до достижения им совершеннолетия, а в случае его смерти не допускается.
  Оспорить отцовство имеют право:
  лицо, записанное отцом ребенка в Книге регистрации рождений (ст. 136 СК), — путем предъявления иска об исключении сведений о ней как отца из актовой записи о рождении ребенка;
  женщина, родившая ребенка в браке (ст. 138 СК), — обратившись с иском об исключении из этой записи сведений о ее муже как отце ребенка.
  В Семейном кодексе сохранено перечень лиц, которые не имеют права оспаривать свое отцовство. К нему относятся те лица, давшие согласие на запись себя отцом ребенка, зная, что ребенок происходит от другого мужчины, а также те, которые дали согласие на проведение репродуктивных медицинских технологий (ч. 5 ст. 136 СК).
  Предметом доказывания по делам об оспаривании отцовства является отсутствие кровного родства между лицом, записанным отцом и ребенком. В случае доказанности этого обстоятельства суд выносит решение об исключении оспорен сведений из актовой записи о рождении ребенка. При этом соответствующие требования женщины суд может удовлетворить только при условии представления другим лицом заявления о своем отцовстве.
  Если оспаривание отцовства касается ребенка, который долгое время считала ответчика отцом и называла его таким, адвокат должен обратить внимание своего клиента на ту глубокую психологическую травму, которая будет нанесен ребенку.Адвокат должен помочь клиенту определить для себя ту пользу, которую он может получить в случае удовлетворения иска, и те расходы, которые он может понести, и, наконец, помочь ему определить приоритетность своих интересов.
  Важной новеллой СК является то, что он предусматривает возможность оспаривания не только отцовства, но и материнства. В. 139 СК устанавливает два случая оспаривание материнства:
  свое материнство оспаривает та женщина, которая записана матерью;
  материнство женщины, который является матерью ребенка, оспаривает другая женщина, которая считает себя матерью ребенка.
  Следовательно, в данном случае суд решает споры о материнстве или по иску женщины, в Книге регистрации рождений записана матерью ребенка, — об исключении сведений о ней как мать из актовой записи о рождении ребенка, или по иску женщины, которая считает себя матерью ‘ю ребенка, — о признании ее материнства и внесения изменений в актовую запись о рождении ребенка, в котором записано матерью другую женщину. В случае рождения ребенка в результате имплантации зародыша, зачатого супругами, в организм другой женщины, или зародыша, зачатого человеком, который находится в браке, и другой женщиной, — в организм его жены (ч.ч. 2, 3 ст. 123 СК) материнство оспорено быть не может.
  Предметом доказывания по этим делам являются соответственно отсутствие кровного родства между ребенком и женщиной, записанной как мать в актовой записи о рождении ребенка, и наличие такого родства между ребенком и женщиной, которая считает себя ее матерью.
  Для требований об оспаривании материнства женщиной, записанная как мать ребенка, исковой давности не установлен, а для требований женщины о признании ее материнства исковая давность составляет один год и ее течение начинается со дня, когда женщина узнало или могло узнать, что является матерью ребенка.

  7 комментариев к статье “Особенности признания отцовства в Украине”

  Я не состою в браке, но женщина забеременила я ее увидел когда ребенку исполнилось 16 месяцев. Ребенка мать на свою фамилию записала, отчество моё. Недвижимость моя только 10 соток земли. Но есть у моих родителей дом и квартира я готов ребенка содержать ( в лучших условиях. Какие шансы мне жить с ребёнком? У матери ребенка в квартире много человек прописано.

  Здравствуйте, у меня такая ситуация, моему ребёнку 3 года, его настоящий отец другой национальности (он Саудовськой Аравии) по ихним законам мы обручены, по нашим законам нет, я записала ребёнка на свою фамилию и отчество взяла своего отца. Теперь мой муж якобы хочет что бы я поменяла ребёнку отчество на его но я этого не хочу, он говорит что пойдёт в суд. Что мне предстоит ожидать от суда в чью пользу суд приймеи решение?

  Здравствуйте, прожили 3 года в гражданском браке, родился ребёнок 2,5 годика)
  Записан на мамину фамилию, а отчество моё.
  На данный момент мы не живём вместе, и хочу подать заявление на признания меня отцом ребёнка, каковы мои шансы? Я думаю что мам будет пропив! По тому как хочет уехать за границу.
  И ещё вопрос, если меня признают отцом, сможет без моего согласия вывести ребёнка?
  Спасибо!)

  Подавайте иск в суд об установлении отцовства.
  Если суд установит этот факт в актовую запись будут внесены изменения и без вашего согласия ребенок не сможет пересекать границу.

  Здравствуйте, моему сыну 1.2 месяца, отец ребенка ушел от ответственности ещё до родов.Этот год я жила с другим мужчиной, он решил взять ответственность на себя и ребенка записали на него, в годик, мы уже расстались и его как отца через суд выписали из книги о реестре отцовства, сейчас записан ребенок на мою фамилию и отчество настоящего отца . Если подам на отцовство, суд выиграю?

  Уважажемый Андрей Петрович! Мы с женой прожили в совместном гражданском браке 20 лет, совместно вырастили и воспитали дочь, отцовство которой, в силу ряда причин, была рождения зарегистрирована на вымышленную фамилию. После смерти матери (моей гражданской жены), взрослая (27 лет) дочь пожелала получить фамилию настоящего отца, т.е мою. С моей стороны нет никаких возражений. Куда следует обратиться и что необходимо сделать для того, чтобы восстановить правду, установить истинное отцовство и получить родной дочери мою фамилию?

  Доброй ночи
  Я мать одиночка 10 лет , отец ребёнка бросил ещё беременную и не учавствовал в жизни ребёнка , раз в год его мать приходила скандалить и Брала несколько раз ребёнка поиграть и показать ,что она бабушка. За все это время у них не возникало желания зарегестрировать ребёнка на своё имя , я очень хотела , чтоб у ребёнка был отец всячески просила в помощи и в присутствии в жизни ребёнка , но никто не хотел . Недавно начались звонки , преследования и угрозы со стороны отца и его матери , подали в суд и угрожают вообще смешным посадить меня и забрать ребёнка ! Уже второе заседание отменяю , так как нет денег на адвоката ! Помогите , как быть , читаю изучаю ночами напролёт законы и не пойму, что вот так спустя 10 лет отец ребёнка может подать в суд , лишить нас пособия , алименты платить он не будет тк не работает официально.

  Установление отцовства в судебном порядке украина

  Все права и обязанности родителей по отношению к ребенку основываются на происхождении ребенка от них. Данный факт удостоверяется государственным органом регистрации актов гражданского состояния (РАГС/ЗАГС) в порядке, установленном действующим законодательством Украины.

  Свидетельство о браке является достаточным доказательством происхождения ребенка и является основанием для признания отцовства в таких случаях:
  — ребенок зачат и рожден в браке;
  — ребенок зачат до замужества, но рожден в браке;
  — ребенок зачат в браке, но рожден в течение 10 месяцев после развода.

  Актовая запись об отце ребенка, рожденного до истечения 10 месяцев после прекращения брака, может быть изменена на основании совместного заявления родителей ребенка о непризнании бывшего супруга отцом. Однако такое требование может быть удовлетворено лишь в случае представления другим лицом и матерью ребенка заявления о признании отцовства. Если ребенок рожден до истечения 10 месяцев после развода, но после заключения его матерью повторного брака, отцом будет считаться новый муж матери.

  Если супруги проживают отдельно, но не оформили это в установленном порядке, то отцом ребенка будет считаться законный супруг. Если родители ребенка не состояли в браке, отцовство может быть установлено в регистрационном или судебном порядке. Регистрационный (добровольный) порядок применяется лишь при подаче матерью и отцом ребенка совместного заявления, которое может быть подано в РАГС (ЗАГС) как до его рождения, так и после.

  В отличие от заявления, поданного после рождения ребенка, заявление о признании отцовства, поданное во время беременности женщины, может быть отозвано, так как правовые последствия возникают только с момента рождения. Заявление о признании отцовства может подаваться и после совершеннолетия ребенка, но изменение актовой записи будет с его согласия.

  Основанием для признания отцовства через суд являются любые сведения, удостоверяющие происхождение ребенка от определенного лица, собранные в соответствии с законодательством. Иск о признании отцовства могут подать:
  — мать ребенка;
  — опекун ребенка;
  — попечитель ребенка;
  — лицо, считающее себя отцом ребенка;
  — сам ребенок, достигший совершеннолетия;
  — лицо, которое содержит и воспитывает ребенка.
  Установить отцовство можно при помощи ДНК-экспертизы.

  Иск о признании отцовства принимается судом при наличии таких условий:
  — ребенок рожден матерью, которая не находится в браке;
  — запись об отце ребенка совершена по фамилии матери;
  — имя и отчество ребенка записано по указанию матери;
  — нет заявления отца или решения суда;
  — нет общего заявления родителей.
  Срок давности для такой категории дел не установлен, поэтому исковое заявление о признании отцовства может подаваться в любой момент.

  Наряду с признанием отцовства существует такое понятие как установление факта отцовства после смерти отца ребенка, которое имеет целью установление не столько родительских отношений, сколько возникновение наследственных, пенсионных, жилищных и других прав. Данная категория дел рассматривается в порядке особого производства. Заявителю достаточно подать заявление об установлении факта отцовства и предоставить имеющиеся у него доказательства.

  Процедура оспаривания отцовства осуществляется в судебном порядке на основании искового заявления. В соответствии со ст. 136 Семейного кодекса Украины лицо, записанное отцом ребенка, имеет право оспорить свое отцовство. Если будет доказано отсутствие кровного родства между ребенком и лицом, записанным отцом, суд примет решение об исключении сведений о лице как отца ребенка из актовой записи о его рождении. Оспаривание отцовства возможно до достижения ребенком 18 лет и при условии, что на момент регистрации лица отцом ребенка оно не знало об отсутствии кровной связи.

  Законодательством предусмотрена возможность оспаривания отцовства и после смерти лица, записанного отцом ребенка. Процедура оспаривания отцовства имеет место быть, когда мужчина во время беременности женщины обратился к нотариусу с заявлением о непризнании своего отцовства или после рождения ребенка подал исковое заявление в суд об исключении сведений о лице как отце ребенка. В этом случае право на оспаривание отцовства имеют наследники умершего. Срок исковой давности для предъявления требований об оспаривании отцовства после смерти лица, записанного отцом ребенка, не существует.

  Статья 138 Семейного кодекса Украины предусматривает возможность матери требовать исключения записи о своем муже как об отце ребенка. Основанием для этого служит отсутствие кровного родства. В случае подтверждения этого факта, суд постановляет решение об исключении оспоренных сведений из актовой записи о рождении ребенка. Исковая давность в данном случае составляет 1 год и начинается со дня регистрации рождения ребенка.

  Смотрите так же:

  • Коап статья 27 12 Статья 27.12. Отстранение от управления транспортным средством, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование на состояние опьянения Статья […]
  • Статья 125 ч 2 Український юридичний портал 1. Умисне легке тілесне ушкодження — карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян або громадськими роботами на строк до […]
  • Федеральный закон о социальном страховании 125-фз Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (с изменениями и […]
  • Усыновление удочерение ребенка иностранными гражданами Усыновление удочерение ребенка иностранными гражданами По общему правилу в РФ действует судебный порядок усыновления (п. 1 ст. 125 СК РФ). Порядок […]
  • Содержание закона об образовании в рф Закон РФ «Об образовании» РФ 2018 года (273-ФЗ РФ редакция 2018) Закон РФ «Об образовании» - N 273-ФЗ - регламентирует общественные отношения, появляющиеся в области образования из-за […]
  • Коап тонировка стекол автомобиля Какой штраф за тонировку в России? На сегодняшний день многих водителей интересует вопрос законности тонировки стекол автомобиля. Известно, что российское законодательство предусматривает […]
  • Ст 124 и 125 упк рф отличие образцы написания Статья 125. Судебный порядок рассмотрения жалоб СТ 125 УПК РФ 1. Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении […]
  • Как подать на алименты если мать одиночка LegitLex | Юридические услуги в Донецке Ранее я проживала с парнем в гражданском браке, сейчас я беременна. Так как мы расстались мой сожитель отказался от ребенка и ушел от меня […]